Regler vid avbeställning

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Ketil Camp 2020 är inställt. Alla deltagare har kontaktats via mejl och erbjudits antingen full återbetalning eller möjlighet att behålla sin plats till nästa års läger.

Det kommer en tid igen, fylld med massvis av innebandy och annan sport, publik på läktarna och umgänge med vänner och familj. Ta hand om er.

Avbeställning av deltagare/vårdnadshavare

Återbetalning av anmälningsavgiften görs vid uppvisande av läkarintyg.

Arrangörens inställande av läger

Om oförutsedda händelser skulle inträffa som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åligganden – för lågt intresse eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod.

Med reservation för att förändringar kan ske i det planerade programinnehållet.

Försäkring

Samtliga deltagare är under lägret försäkrade med olycksfallsförsäkring.